Прием

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ:

Тест по Биология Специалност

„Лекарски асистент“

Тест по Етика Специалности:

„Медицинска сестра”,

„Акушерка”,

„Трудотерапия“