Прием

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, гр. Враца към МУ - София обявява онлайн прием за специалностите - Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент на ОКС „бакалавър“ .

Документи се подават на адрес: гр. Враца, бул. “Втори юни“, №179 тел. 092/645176 и онлайн info@filialvratsa.mu-sofia.bg

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ:

Тест по Биология Специалност

„Лекарски асистент“

Тест по Етика Специалности:

„Медицинска сестра”,

„Акушерка”,