подаване на документи онлайн

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба

2. Формуляр за съгласие на субекта на данни

3. Декларация 1

4. Декларация 2

5. Образец

6. Състезателен картон

Попълнете документите на ръка, сканирайте и изпратете на info@filialvratsa.mu-sofia.bg . Ще получите обратен email за потвърждение и банковата сметка за заплащане на таксата.