Е - Студент

ОБЯВИ 

Кръжоци:

гл. ас. Л Маринов - "Клинична практика" за Лекарски асистенти  3 курс

гл. ас М Лаловска - "СГ при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт"

ас Е Владимирова - "Грижи за пациенти с диабет" 

Желаещите да подадат заявления в учубен отдел до 18.11.22 в учебен отдел.