Е - Студент

ОБЯВИ 

Кръжоци:

гл. ас. Л Маринов - "Клинична практика" за Лекарски асистенти  3 курс

гл. ас М Лаловска - "СГ при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт"

гл. ас М Борисова - "Сестински грижи при пациенти с урологични залолявания" 

Желаещите да подадат заявления в учубен отдел до 24.11.23 в учебен отдел.