Е - Студент


ОБЯВИ

Кръжоци:

ас. Л Маринов - "Клинична практика" за Лекарски асистенти 3 курс

ас М Лаловска - "СГ при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт"

ас Е Владимирова - "Грижи за пациенти с диабет"

Желаещите да подадат заявления в учубен отдел до 18.11.22 в учебен отдел.