Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Контакти

Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца

Адрес: гр. Враца, бул. Втори юни, № 179

п.к. З000

Директор/техн. сътрудник - тел.: 092/66 01 56

Инспектор уч. отдел - тел.: 092/64 51 76

Учебен отдел - тел.: 092/66 15 78

Счетоводство - тел.: 092/65 29 08

Каса - тел.: 092/64 51 75

е-mail: info@filialvratsa.mu-sofia.bg