Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Контакти

Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца

Адрес: гр. Враца, бул. Втори юни, № 179

п.к. З000

Учебен отдел - тел.: 092/64 52 94

мейл: info@filialvratsa.mu-sofia.bg