Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Катедри

КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

 • Доц. Павлинка Добрилова д.м. - Ръководител катедра
 • Акад. проф. Владимир Овчаров дмн
 • ас. Калина Стефанова дм
 • ас. Петя Аспарухова дм
 • ас. Галя Янкова дм
 • ас. Цветанка Джиганска дм
 • ас. Елка Владимирова дм
 • Мариела Борисова - докторант
 • Виолета Стоянова - докторант
 • Любомир Маринов - докторант
 • Маргарита Лаловска - докторант
 • Светлана Ценова - преподавател
 • Aня Джунова - преподавател
 • Миглена Миткова - преподавател
 • Нина Георгиева - преподавател
 • Галя Георгиева - преподавател
 • Красимира Георгиева - преподавател
 • Елка Янкулова - преподавател

КАТЕДРА„КЛИНИЧНИ И МЕДИКО - БИОЛОГИЧНИ НАУКИ “

 • Проф. Пламен Георгиев дмн - Ръководител катедра
 • Доц. Николай Йорданов дм
 • Доц. Васил Писев дм
 • Доц. Анна Маринова дм
 • Доц. Ивета Маринова дм
 • Доц. Кристина Попова дм
 • Акад. проф. Владимир Овчаров дмн /на функционален принцип/
 • Ас. Николай Узунов
 • Ас. Слави Георгиев
 • Ас. Николай Николов
 • Надежда Рашева - преподавател