Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Катедри

КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

 • Доц. Павлинка Добрилова, дм - Ръководител катедра
 • Акад. проф. Владимир Овчаров, дмн
 • Доц. Калина Стефанова, дм
 • Доц. Галя Янкова, дм
 • Доц. Петя Аспарухова, дм
 • Ас. Цветанка Джиганска, дм
 • Ас. Елка Владимирова, дм
 • Ас. Мариела Борисова - докторант
 • Ас. Виолета Стоянова - докторант
 • Ас. Любомир Маринов - докторант
 • Ас. Маргарита Лаловска - докторант
 • Светлана Ценова - преподавател
 • Таня Джунова - преподавател
 • Миглена Миткова - преподавател
 • Нина Георгиева - преподавател
 • Галя Георгиева - преподавател
 • Красимира Георгиева - преподавател
 • Елка Янкулова - преподавател

КАТЕДРА„КЛИНИЧНИ И МЕДИКО - БИОЛОГИЧНИ НАУКИ “

 • Проф. Пламен Георгиев, дмн - Ръководител катедра
 • Доц. Николай Йорданов, дм
 • Доц. д-р Живка Карагьозова, дм
 • Доц. Анна Маринова, дм
 • Доц. Ивета Маринова, дм
 • Доц. Кристина Попова, дм
 • Акад. проф. Владимир Овчаров дмн /на функционален принцип/
 • Ас. Николай Узунов
 • Ас. Слави Георгиев
 • Надежда Рашева - преподавател