Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Прием

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОБЯВЯВА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

Специалности:

„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

ОТ 27.07.2018 Г. ДО 05.09.2018 Г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ:

07.09.2018г. от 09.00ч. Тест по Биология Специалност

„Лекарски асистент“

07.09.2018г. от 09.00ч. Тест по Етика Специалности:

„Медицинска сестра”,

„Акушерка”,

„Трудотерапия“

КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Редовна форма на обучение.Продължителност на обучението 8 семестъра /4 години/

Специалности: „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“

Срок за подаване на документи: от 01.06.2018 г. до 23.07.2018 г.

Необходими документи: Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал

Дата за провеждане на изпита за специалност Лекарски асистент:

Изпит по Биология на 25.07.2018 г. - от 09.00 ч.

Дати за провеждане на изпита за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Трудотерапия“

Изпит по Етика на: 26.07.2018 г. - от 09.00 ч.

27.07.2018 г. - от 09.00 ч.

Начин на провеждане на изпита:

Биология - писмен тест /Учебен материал по Биология за VІ І І, ІХ и Х клас/.

Етика - писмен тест /Учебник „Етика и право” за X клас, издателство „Анубис”, раздел Етика/.

ПРИЕМ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Задочна форма на обучение

Специалности: „Здравословно и диетично хранене”

Продължителност на обучението:

- 3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”

- 4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Фелдшер”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”.

Необходими документи:

Диплома за завършено висше образование ОКС„бакалавър” или „професионален бакалавър” - копие и оригинал. Лична карта -копие и оригинал.

Класирането се извършва по успеха от дипломата

Прием на документи от 01.06.2018 г. до 23.07.2018 г.

Място за подаване на документи:

гр. Враца, бул.“Втори юни“, №179, ет. 2 - Учебен отдел- тел.092/645176

Работно време - всеки ден от 8,00 до 16,30 ч.