Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-рИван Митев” - Враца 

НОВИНИ, СЪБИТИЯ

Проучване: готовност на медицинския персонал и на студентите за ваксинация срещу грип в България 


Уважаеми студенти,

Обръщаме се към Вас с молба да участвате в анкета, която изследва отношението медицинските специалисти, специализанти и студенти в България към ваксинацията срещу сезонния грип. Тази инициатива е насочена към сегашни и бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки, работещи в отделения или клиники по вътрешни болести (вкл. пулмология), педиатрия, инфекциозни болести, акушерство-гинекология, онкология, спешна медицина и други специалности, които участват пряко или непряко в лечение, диагностика или консултация на пациенти с грип или пациенти от високорисковите групи


Анкетата се състои от 35 въпроса и отнема приблизително 10 минути за попълване. Проучването е одобрено от етичните комисии на Медицински университет - София (КЕНИМУС) и Университета в Цукуба, Япония. Целта ни е да съберем данни за готовността за ваксинация срещу грип и влиянието на различни фактори върху това решение. 


Вашият принос е от съществено значение за успеха на това изследване, и се надяваме да получим вашето мнение. Анкетата може да бъде попълнена онлайн чрез следния линк: https://www.smartsurvey.co.uk/s/K8LYMY/


Благодарим Ви за вашето съдействие и участие. 


С уважение,

д-р Петър Великов

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет - София 

Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитологични болести (СБАЛИПБ) "Проф. Иван Киров", София. 

Катедра по глобално обществено здраве, Университет в Цукуба, Япония. 

Tel: (+359) 896 000 721 | petar.kr.velikov@gmail.com | s2321457@u.tsukuba.ac.jp | 116278@students.mu-sofia.bg

14.11.2023 г.

14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

 Всяка година Световната здравна общност отбелязва 14 ноември като ден за борба с диабета – хронично заболяване, което протича с повишени стойности на глюкоза в кръвта. То е определено като социално значимо заболяване поради високата честота, с която се среща. Разпространението му придобива мащабите на световна епидемия - от него страдат над 360 милиона души и броят им продължава да се увеличава. Всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от него. В България според статистиката от това заболяване страдат около половин милион души и много често то протича скрито като хората не знаят, че имат диабет. Тази година студенти от втори курс в специалност „медицинска сестра“ от МУ- София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ –Враца се включиха в инициативата по случай 14- ноември Световен ден на диабета, като сами изработиха информационно табло, сини лентички за всички студенти и преподаватели и символична синя арка с балони. Синият цвят е цветът на нашата планета, погледната от Космоса, това е цветът на небето, под което всяко дете има право на щастливо детство и на дълги години пълноценен и продуктивен живот, това е и цветът на Организацията на обединените нации. 

29.10.2023 г. 

Студенти от Филиал "Проф. Д-р И. Митев" взеха участие в обучителен семинар по проект " Младите българи - архитекти на промяната" на фондация "Искам бебе" с координатори за Северозападна България- Здравка Гергова и за Враца Таня Видова. Бяха засегнати теми като сексуално,репродуктивно здраве,здравословно хранене и активен начин на живот.  Лектори бяха д-р Ан, д-р Ал. Кобаков, Катя Иванова Симеонова -психолог към Фондация " Искам бебе" и Веселин Веселинов.  

В А Ж Н О!

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНИ ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА  УЧЕБНАТА 2023/2024 г. от 15 СЕПТЕМВИ ДО 20 ОКТОМВРИ 2023 г. ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА. 

ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ И ОТ СЪТРУДНИКА НА ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА  -  ЕТ. 2-РИ ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА ФИЛИАЛА.


25 септември 2023 г.

С тържествена церемония днес бе открита новата академична година във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ на Медицински университет София. Студентите, преподавателите и гостите бяха приветствани и от проф. Павлинка Добрилова – директор на филиала и кметът на Община Враца Калин Каменов.

Програмата продължи с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от свещеници на Врачанската митрополия.

На церемонията присъстваха още: областният управител Надя Донкинска, представители на лечебни заведения, преподаватели, студенти и родители.

16 септември 2023 г.


 За поредна година студенти , преподаватели и служители на Филиал „Проф. д-р Иван Митев – Враца се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“.

 

03.10.2022

Патронен празник на Филиал "Проф. д-р Иван Митев"

26.09.2022           ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА 2022 - 2023 ГОДИНА


Цялата статия тук

15.04.2022 г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

„ КЛИНИЧНИ И МЕДИКО – БИОЛОГИЧНИ НАУКИ“

 

 

На основание чл. 26д, ал.4 от Закона за висшето образование и чл. 83, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет - София, Филиал проф. д-р Иван Митев - Враца при Медицински университет - София обявява конкурс за избор на ръководител Катедра „ Клинични и медико-биологични науки“.  

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са членове на академичния състав на основен трудов договор във висшето училище.

2. Да са хабилитирани лица в съответното научно направление на катедрата.

Кандидатите следва да подадат заявление за участие в конкурса, придружено с документи удостоверядащи, че същите отговарят на законово установените изисквания.

Краен срок за подаване на документи: 15.05.2022 г.

За справка и подаване на документи: гр. Враца, бул. „Втори юни“ № 179, етаж 2 

Днес 7.04.2022 г. в Световния ден на здравето и професионален празник на здравните служители в залата на Софийската опера и балет бяха раздадени годишните награди на МУ София. Гост на тържеството бе вицепрезидента Илияна Йотова.

 

Почетен знак AЕЅCULAPUЅ за принос в развитието на българската медицина през 2021 година взеха проф. д-р Елисавета Наумова-Григорова, дмн, и проф. Ирена Петкова Костова, дхн.

 Награден знак РАNАСЕА за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2021 година получиха - в медико-клинична област - проф. д-р Христо Георгиев, дмн, в медико-биологична област - проф. д-р Людмила Боянова, дмн, и проф. д-р Спиро Константинов, дфн. В медико-социална област - проф. Павлинка Добрилова, - дм.

Почетен знак SIGNUM LAUDIS на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ - София в годините на своята професионална реализация получиха доц. д-р Евгений Хаджиев. дм, доц. Пепа Узунова. дф, проф. д-р Савина Хаджидекова. дм. доц. д-р Емилия Карова. дм. и проф. Иванка Стамболова. дм.

Почетен знак SIGNUM LAUDIS на кожен плакет - за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ - София в годините на своята професионална реализация получиха гл. ас. Надя Христова-Авакумова, дбф,  доц. д-р Валерия Хаджийска-Попова, дм, проф. Илина Манова-Кръстева. дфн. и проф. д-р Ивет Колева-Йошинова. дмн.

ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 „МЕДИКО – СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

28 НОЕМВРИ 2019Г.

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ 

"ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

21.11.2019год.

Творческа юбилейна среща с  акад. проф. Веселин Борисов , дмн

Беседа : Академичният преподавател като будител на мисълта

19.09.2019 г. Творческа среща с професор Веселин Борисов се проведе във  Филиал Враца  на Му София. На нея бяха представени седем авторски книги и бе направено дарение на библиотеката.  Сред тях - специализирана литература за общественото здраве и книги с поезия, есета и сатирични миниатюри 
12.09.2019

Откриване на новата академична година


С тържествена церемония днес беше открита новата академична година във филиала .Студентите, преподавателите и гостите бяха приветствани и от доц. Павлинка Добрилова – директор на филиала „Проф. д-р Иван Митев“, кметът на Община Враца Калин Каменов,  директорът на МБАЛ „Христо Ботев“ – д-р Петър Керемедчиев и д-р Антонио Георгиев – управител на Нов медицински център-Враца.Програмата продължи с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Аспарух.На тържествената церемония присъстваха още: заместник областният управител на област Враца – Робертино Маринов, директорът на Териториално поделение на НОИ – Иван Грозданов, представители на лечебни заведения от Враца и Монтана, преподаватели, студенти и граждани.

Национален фолклорен събор Леденика – „Северняшка сватба“


За втора поредна година специалност „Трудотерапия“ пое детската арт-работилница на 22 – 23 юни на Национален фолклорен събор Леденика – „Северняшка сватба“ . Студентите и техните преподаватели присъстваха там по покана на община Враца. Над 300 деца посетиха атрактивните шатри и си тръгнаха щастливи с кукерски маски, шарени чорапи, косичници и др. изящни арт-творби посветени на българският бит и култура. Кметът Г-н Калин Каменов връчи грамота на доц. Ивета Михайлова –за участие и творчески принос на специалност „Трудотерапия“ в опазването, съхранението и популяризирането на българският фолклор.

Проф. Пенка Маринова бе отличена с наградата „Почетен гражданин“  на гр. Враца 

2019-06-01

На тържествена сесия, която се проведе в градската концертна зала бяха раздадени  наградите на Враца . В началото на програмата бе представен интерактивен отчет за ключовите решения на местния парламент в мандата 2015-2019 година.Празничната сесия, по повод Деня на Враца, продължи с връчване на най-високите обществени отличия – „Почетен гражданин“ и „Наградата на Враца за 2019 година“.Със званието проф. Пенка Маринова бяха отличени – дългогодишният директор на Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца  на МУ – София – проф. Пенка Маринова, заради приноса й за утвърждаване на Враца като академичен и образователен център. Посмъртно призът бе връчен и на Огнян Бенински – за изграждането на съвременната градска среда във Враца.Отличието „Наградата на Враца за 2019 година“ получиха – директорът на Дом на науката и техниката – Евелина Васкова, дългогодишният треньор на Ботев Враца – Сашо Ангелов и музикалният педагог – Олга Младенова.На заседанието на Общински съвет присъстваха още: Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, министърът на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, областният управител Малина Николова, народният представител Красимир Богданов, заместник-кметът на Община Враца – Мария Попова, делегати от побратимените градове, почетни консули, председателят на Ученическия общински съвет, общественици и граждани. 

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ НА РЕКТОРА НА  МУ СОФИЯ ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ

"КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА"

13.05.2019

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 9-ти май 2019 г. от 11 часа, Филиал “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца към МУ - София - ще отвори врати за кандидат-студенти, техните родители и гражданите. Всички, които се интересуват от обучението и искат предварително да се ориентират за възможностите за висше образование и професионална реализация могат да посетят „Дни на отворени врати". 

15.04.2019 г.

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че тази година наградата на Кмета на Община Враца, която се присъжда всяка година на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост има и категория „Студент на годината“.

Критерии за номиниране на „Студент на годината“ са:

- Постигнати резултати в областта, в която се обучават, свързани с образователния процес на студента.

-          Постижения в науката, културата, спорта и др. дейности на национално и международно ниво.

-          Участие в презентации, проекти, общински инициативи.

-          Доброволческа дейност.

-          Награди

Документи за участие се представят при сътрудник на  Филиал  “Проф. д-р Ив. Митев“ - Враца  в срок до 25 април  2019 г.

05.04.2019 г.

Уважаеми колеги, 

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа. 

В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация. 

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г. 

Приложено Ви изпращаме по-подробна информация за условията и обявените позиции във файл (в два формата – jpg и pdf).

 

Ако тази информация представлява интерес за Вашите студенти, моля да им я препратите. 

 

Поздрави,

Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация

Имейл: staj@government.bg

Портал: http://staj.government.bg/

26.02.2019   Специалност " Трудотерапия" към Филиал "Проф. д-р Ив. Митев" Враца, МУ-София по покана на РУО гр. Враца, 

Филиал Враца бе представена в Областен форум за кариерно развитие на децата със СОП "И аз мога също". Директори на училища, ресурсни учители, специални педагози и представители на различни институции и центрове - оцениха мястото й в подкрепата на младежи със специални образователни проблеми и тяхната реализация.

На 17.12.2018г. в НДК се проведе конкурсът „Студент на годината” организиран от МУ-София. За първи път на този конкурс участваха студенти от нашия филиал. Наградата за филиал „Проф. д-р Ив. Митев”, гр. Враца заслужено бе връчена на ЕЛКА АТАНАСОВА от проф. Александрова. Студентката е специалност „медицинска сестра”, 3 курс. Честито, Елка! Гордеем се с теб!

29.11.2018

Втора научна конференция с международно участие

„Здравето – предизвикателство пред професионалистите по здравни грижи“,

29-30 ноември 2018 г. - гр. Враца


Програма на конференцията

19/11/2018 Студ. Новини, Студентски живот 

ТРЕТА НАУЧНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ  "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" 

23.11.2018

Днес във филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца се проведе трета научна студентска сесия  "ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" 

ПРОГРАМА9.00 – 9.15 Регистрация на участниците9.20 – 9.30 Официално откриване9.30 – 10.30 Първа научна сесия
Модератори ас. Ц. Джиганска, ас. М. БорисоваСЪЩНОСТ НА  ПСИХОПРОФИЛАКТИКАТА И ПСИХОПРЕВЕНЦИЯТА И РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА  Ваня Георгиева Арсенова –специалност „медицинска сестра”СЕНЗОРНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪРДиана Людмилова Роджева- Георгиева - Специалност „Трудотерапия“ТОАЛЕТ И ГРИЖИ ПРОТИВ ДЕКУБИТУСИва Кирилова Василева– специалност „медицинска сестра”СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕСТТА ПАРКИНСОН   Поля Гошова Главашка - специалност „медицинска сестра” НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ПРИ ДЕЦАТАРалица Йорданова Цекова -специалност „медицинска сестра”ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ Райничка Георгиева Атанасова–специалност „медицинска сестра”
10.30-11.00 кафе пауза11.00-12.30 Втора научна сесия
Модератори:ас. Л. Маринов, г-жа Т. ХристоваКОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛИЦА СЪС СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯЮлия Ц. Петкова, Цветозара Цакова- специалност "Трудотерапия"КАК ВЛИЯЕ СТРЕСА НА ЧОВЕКАКрасимир Миладинов Славчев  специалност „Лекарски асистент”РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКАИсабела Николаева Булгурджи - специалност „акушерка”АКЦЕНТИ В ХРАНЕНЕТО НА КЪРМАЧЕ Теодора Цветанова Кирилова - специалност „акушерка”НАБЛЮДЕНИЕ И ГРИЖИ ПРИ РОДИЛКИ С БЛИЗНАЦИ,МЪРТЪВ ПЛОД,RH-ИЗОИМУНИЗАЦИЯМаринела Веселинова Гачева специалност „акушерка”МНОГОПЛОДНАТА БРЕМЕННОСТВеселина Иванова Василева -специалност „акушерка

Дипломиране на випуск 2018 

06.11.2018

Днес на тържествена церемония в аулата на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца на Медицински университет София, бяха връчени дипломите на 128 студенти от випуск 2018. ОКС „бакалавър“ завършват 56 медицински сестри, 18 акушерки и 25 трудотерапевти и ОКС „магистър“ 32 специалисти с профили: „Здравословно и диетично хранене“ и „Медицинска козметика“.

Дипломите на абсолвентите бяха връчени от ректора на Медицински университет-София проф. д-р Виктор Златков и директора на филиала доц. Павлинка Добрилова.

На церемонията присъстваха още заместник ректорът по учебната дейност проф. д-р Тихомира Златанова, представители на академичното ръководство на висшето учебно заведение, председателят на Общинския съвет Румен Антов, заместник-кметът Петя Долапчиева , преподаватели и родители.

График - магистърска програма „Здравословно и диетично хранене”

13.09.2017

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ФИЛИАЛ ВРАЦА 

В нов, модерен учебен комплекс стартира академичната година за студентите на филиала на МУ-София „Проф. д-р Иван Митев“ във Враца. От тази есен учебният процес ще се провежда в бившата сграда на химическия техникум, в която са вложени над 6 млн. лева, за да се превърне в модерно здание, обучаващо при съвременни условия бъдещи здравни специалисти. Официалното откриване на базата уважиха проф. д-р Виктор Златков-ректор на МУ-София, кметът на Враца Калин Каменов, Врачанският митрополит Григорий, областният управител Малина Николова, председателят на общинския съвет Румен Антов, както и редица преподаватели на медицинския университет и филиалите му от страната. Церемонията уважи и директорът на болницата Евгени Любенов.

Всички присъстващи бяха приветствани от директора на филиала доц. Павлинка Добрилова. Тя пожела на студентите упоритост и много успехи в модерните аудитории на сградата.

Студентите и преподавателите бяха приветствани и от ректора на Медицинския университет - проф. д-р Виктор Златков, той заяви, че предстои реконструкция и обзавеждане на сграда, която ще бъде използвана за общежитие на студентите. За нея са осигурени средства в размер на близо 1 млн. и 800 хил. лв. 

За здраве и благополучие на студентите водосвет отслужи Врачанският митрополит Григорий.

През тази учебна година във филиала на медицинския ще се обучават над 400 студенти.

Учебното заведение е достъпно за хора с увреждания, има обособен паркинг, спортна база и голям двор за отдих на студентите. 


Уведомяваме студентите на Филиал “Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, че откриването на Новата академична учебна 2018/2019 година ще бъде на 13.09.2018 година от 10.30 часа на адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни“ №179.