Кръгла маса за студенти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Световната здравна организация (СЗО) определи 2020 г. за "Година на медицинската сестра", отбелязвайки 200 години от рождението на Флорънс Найтингейл , основоположничката на съвременното сестринство. В анонс за целите и задачите на световната година, от СЗО подчертават, че съвременното здравеопазване е немислимо без приноса на медицинските сестри и акушерките

В тази връзка Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет – София организира кръгла маса на която Ви кани да участвате.

Кръглата маса ще се проведе на 26.03.2020г. във филиал "Проф. д-р Иван Митев"-гр. Враца.

Срок за подаване на докладите: 06.03.2020 г. на е-mail: medfil.ss@abv.bg


сборник.pdf