Кръгла маса за студенти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Пандемията от заболяването от коронавирус (COVID-19) е с мащаб, какъвто повечето хора днес никога не са преживявали. В целия свят болестта отнема човешки животи и работни места, докато в същото време здравните системи са претоварени, границите са затворени, а семействата се опитват да се справят финансово.

В тази връзка Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет – София организира кръгла маса на която Ви кани да участвате.

Кръглата маса ще се проведе на 23.03.2021г. във филиал "Проф. д-р Иван Митев"-гр. Враца.

Срок за подаване на докладите: 17.03.2021 г. на е-mail: medfil.ss@abv.bg

Докладите да са индивидуални - един автор. Позволено е участие само с един доклад.

Такса за участие 30 лв. Таксата се заплаща в касата на Филиала