Административно обслужване

Административно обслужване

ФИЛИАЛ „ПРОФ.Д-Р ИВАН МИТЕВ „-ВРАЦА ИМА УТВЪРДЕНИ ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”,„АКУШЕРКА”,„ТРУДОТЕРАПИЯ”,„ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”.

УТВЪРДЕНИ ТАКСИ:

1.АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 72.00 лв

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 20.00 лв

3. ВЕРИФИКАЦИЯ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА ЧУЖБИНА

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 120.00 лв

4.ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 70.00 лв

5.ДУБЛИКАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 72.00 лв

6.ИЗДАВАНЕ НА ДЕКАНСКО ПИСМО И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ТАКСА – 120.00 лв

7.ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 120.00 лв

8.ВРЪЩАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕПОТЪРСЕНА ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕ

ТАКСА – 36.00 лв

9.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 10.00 лв

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са крайни / с включено ДДС/.

Лицата, изискващи гореспоменатите административни услуги, следва да внасят определената такса в касата на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца - Директор, и да предоставят следните документи:

1. Диплома за завършено висше образование

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса в касата на филиала

4. Заявление – образец

NAREDBA_za_DI_kym_sydyrjanieto_na_osnovnite_dokumenti_izdavani_ot_VU.pdf