Летни стажове

Лятна ваканционна заетост на български студенти в Германия

Агенцията по заетостта стартира тазгодишния прием на документи за ваканционна заетост на български студенти в Германия, като за лятото на 2020 г. тя ще е по договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн. Желаещите да се възползват от възможността могат да подават заявления по образец до 14 февруари 2020 г. в бюрото по труда гр. Враца

Кандидатите трябва да отговарят на следните въпроси:

· Да са на възраст между 18 и 35 години;

· Да са студенти в редовна форма на обучение;

· Да не са последен курс на семестриално обучение.

· Да имат добри познания по немски език/най-малко 3 години занимания по немски език/.

В заявлението си кандидатите трябва да декларират, че са изучавали немски език най-малко 3 години, като езиков изпит няма да бъде полаган. Трябва да посочат още, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената лятна Ваканция (задължително се упоменават точните ѝ начална и крайна дата), както и че притежават необходимите средства да финансират заминаването си за Германия. Кандидатите следва да предоставят и попълнено уверение за студент по образец, заверено от висшето училище, в което се обучават.

Информация относно пълните условия и документи за кандидатстване желаещите могат да получат в бюрото по труда гр. Враца.