Семестриални такси

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – ВРАЦА /ПОЩЕНСКА БАНКА/

IBAN: BG83ВРBI79443151754601

МУ - СОФИЯ - ФИЛИАЛ “ПРОФ. Д-Р ИВ. МИТЕВ“ - ВРАЦА