Стипендии

п-мо до звената от Ректора -з.сем.2021-22.pdf

На вниманието на кандидат – стипендиантите!

Файловете с документите за стипендия трябва да бъдат изпратени само на електронна поща:

stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg

Документите да бъдат окомплектовани и с Уверение и Формуляр за съгласие


pms90_2000_stud_stipendii_izm01022019.pdf