Стипендии

На вниманието на кандидат – стипендиантите!

 

Файловете с документите за стипендия трябва да бъдат изпратени само на електронна поща:

stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg

Документите да бъдат окомплектовани и с Уверение  и Формуляр за съгласие 


pms90_2000_stud_stipendii_izm01022019.pdf