Медицински университет - София

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

Седма научна студентска сесия

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет - София Ви кани да участвате във:

Седма научна студентска сесия "Иновации в здравните грижи"

17 ноември 2022 г. - гр. Враца

Конференцията ще се състои в сградата на филиал "Проф. д-р Иван Митев"-гр. Враца.

Основни тематични направления:

  • Социална медицина и здравни грижи

  • Вария

Таксата за правоучастие в конференцията е 30 лв.

Регистрационната такса се заплаща в касата на Филиала.


За външни участници регистрационната такса се заплаща по банков път: банкова сметка: IBAN: BG83BPBI79443151754601Юробанк и еф джи – Врацаоснование: участие в Седма научна студентска сесия , име на участника, висше училище.Фактурите се издават в деня на регистрацията.Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

ВАЖНИ ДАТИ

  • Краен срок за получаване на заявки за участие и изпращане на докладите – 10 ноември 2022 г. на адрес: е-mail: medfil.ss@abv.bg

  • Моля в същия срок да бъде заплатена и регистрационната такса.


ВАЖНО!

Обема на докладите да не надвишава 5 страници и да бъде съобразен с техническите изисквания при изготвянето им.

Докладите да бъдат изработени след консултации с преподавател, който да бъде посочен като научен ръководител.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАД